Digitale flytterapporter

Undgå dyre fejl med digitale ind- og fraflytningsrapport

 

BoligPortals digitale flytterapport er værktøjet, der optimerer dine ind- og fraflytningssyn. Med en elektronisk flytterapport lige ved hånden på din smartphone eller tablet, kan du nemt og hurtigt dokumentere lejemålets stand ved flyttesyn.

Vi hjælper dig med at udarbejde en indflytningsrapport med juridisk korrekt dokumentation af lejemålets stand. Indflytningsrapporten opbevares digitalt og overføres direkte, når du skal lave fraflytningsrapport, så du undgår misforståelser ved lejers fraflytning af boligen.

Prøv 2 gratis flytterapporter

Gælder kun professionelle udlejere

Færre fejl

Mere business

Digital dokumentation af stand

I den digitale flytterapport kan du nemt og hurtigt dokumentere lejemålets stand via billeder og detaljerede beskrivelser direkte på smartphone eller tablet. Når fejl og mangler udbedres, opdaterer du rapporten, så du undgår misforståelser i fraflytningsrapporten.

Sikkert og juridisk korrekt

Den digitale flytterapport dokumenterer og håndterer lejers tilstedeværelse eller udeblivelse fra flyttesyn juridisk korrekt. I tilfælde af, at lejer udebliver og sender en repræsentant, håndterer flytterapporten også fuldmagt, så der undgås misforståelser.

Håndter automatisk udlevering

I flytterapporten dokumenteres det, hvor mange nøgler, der udleveres til lejemålet ved indflytning. Ligeledes håndterer og dokumenterer systemet automatisk udlevering og modtagelse af flytterapporter via e-mail og SMS til alle involverede parter i flyttesynet.

Digital opbevaring af rapporter

Når du har foretaget indflytningssyn og udarbejdet indflytningsrapport, opbevares flytterapporten digitalt og sikkert. Den digitale flytterapport understøtter datahåndtering, der lever op til gældende regler i persondataforordningen (GDPR).

Indflytningsrapport

Hurtigt og digitalt

Nem forberedelse af syn

Med den digitale flytterapport kan du nemt og hurtigt udarbejde en detaljeret indflytningsrapport inden indflytningssyn. Vi henter automatisk boligens oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så du på få sekunder har en indflytningsrapport, der er skræddersyet til din bolig.

Detaljeret dokumentation

Som udlejer, bestemmer du selv, hvor detaljeret din indflytningsrapport skal være. Den digitale flytterapport gør det nemt at dokumentere lejemålets stand med billeder og tekstbeskrivelser direkte på din smartphone eller tablet ved flyttesynet.

Ligeledes kan måleraflæsninger nemt dokumenteres direkte i flytterapporten.

Underskrift og nøgleudlevering

Den digitale flytterapport hjælper dig med juridisk korrekt dokumentation af lejers tilstedeværelse ved flyttesynet. Ligeledes håndterer systemet fuldmagt, hvis lejer udebliver og sender en repræsentant. Derudover får du dokumentation på udlevering og modtagelse af flytterapport og nøgler via underskrift med NemID.

Sikker og digital opbevaring

Når du har foretaget dit flyttesyn og lavet indflytningsrapport, opbevarer vi den sikkert og digitalt, så du ikke skal bekymre dig om korrekt håndtering af GDPR. Gennem lejeperioden kan både du og lejer altid tilgå flytterapporten, således at udbedringer af fejl og mangler også kan dokumenteres løbende.

Fraflytningsrapport

Nemt og effektivt

Dokumentation af fejl og mangler

Når du skal afholde fraflytningssyn og udarbejde fraflytningsrapport, indhenter systemet automatisk registrerede fejl og mangler fra indflytningsrapporten. Således har du et godkendt sammenligningsgrundlag til fraflytningssynet, og du undgår misforståelser eller ubehagelige konflikter med lejer i forbindelse med fraflytning.

Underskrift og indlevering af nøgler

Ligesom ved indflytningssynet hjælper vi dig med juridisk korrekt dokumentation af lejers tilstedeværelse eller udeblivelse ved flyttesynet. Samtidig får du dokumentation på udlevering og modtagelse af fraflytningsrapport samt indlevering af nøgler i overensstemmelse med antallet af udleverede nøgler ved indflytning.

Udbedringer af lejemål

Når du opdaterer flytterapporten fra indflytningssynet, så den klarlægger lejemålets stand ved fraflytning, får du et simpelt overblik over lejemålets fejl og mangler. Således kan du nemt informere håndværkere om nødvendige udbedringer i forbindelse med fremtidig istandsættelse, så lejemålet bliver klar til nye lejere.

Sikker og digital opbevaring

Vi opbevarer dine flytterapporter sikkert og digitalt både efter indflytningssyn og efter fraflytningssyn, når lejemålet ophører. Du kan altid tilgå dine tidligere og nuværende flytterapporter online og downloade dem i PDF-format. Så er der styr på GDPR, og du får en mere effektiv proces ved flyttesyn.

Prøv 2 gratis flytterapporter

Vil du vide, hvad du får, inden du køber? Så kan du prøve vores digitale indflytningsrapporter og fraflytningsrapporter gratis.

2 stk.


GRATIS

Derefter 90 kr./stk.

Vælg

10 stk.


800 kr.

80 kr. pr. flytterapport

Vælg

50 stk.


3.500 kr.

70 kr. pr. flytterapport

Vælg

100 stk.


6.500 kr.

65 kr. pr. flytterapport

Vælg

Alle priser er ekskl. moms. Rapporterne skal bruges i løbet af 1 år.

Med digitale flytterapporter er du sikret en god start på udlejningen af dit lejemål og færre fejl og misforståelser ved fraflytning.

Du får:

Hurtig og nem oprettelse af dine lejemål gennem integration med BBR

Nem dokumentation af stand via billeder og tekstbeskrivelser

Automatisk “tale til tekst” dokumentation under syn af dine lejemål

Billeddokumentation af måleraflæsninger til brug ved forbrugsregnskab

Juridisk korrekt dokumentation af lejers tilstedeværelse ved flyttesyn i forhold til udlevering og modtagelse af flytterapport

Håndtering af fuldmagt i tilfælde af, at lejer udebliver og sender en repræsentant

Dokumentation af udlevering og indlevering af nøgler

Automatisk udlevering af rapport pr. e-mail og SMS til alle involverede parter

Overførsel af registrerede fejl og mangler ved indflytningssyn til fraflytningssyn

Enkelt overblik over fejl og mangler til udbedring inden ny lejers indflytning

Sikker opbevaring af alle rapporter med mulighed for PDF-download

Understøttelse af datahåndtering, der lever op til persondataforordningen (GDPR)

FAQ

Hvad er en flytterapport?

En flytterapport er et skriftligt dokument, der beskriver lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der forefindes. Ved indflytning noteres fejl og mangler, så udlejer har en oversigt over ting, der skal udbedres. Hvis udlejer ikke udbedrer fejlene, så fungerer indflytningsrapporten som en oversigt over ting, som lejer ikke hæfter for ved fraflytning. Ligeledes vil en fraflytningsrapport give en liste med ting, der skal udbedres for lejers regning udover normalistandsættelsen.

Hvorfor skal der laves flytterapport?

Der skal laves flytterapport, når der foretages flyttesyn – både ved indflytning og udflytning. Laver du ikke en indflytningsrapport, mister du retten til at påberåbe fejl og mangler for lejers regning, når lejer fraflytter lejemålet. 

Når lejer fraflytter lejemålet foretages et fraflytningssyn, hvor der udfyldes en fraflytningsrapport tilsvarende indflytningsrapporten. Således sammenlignes ind- og fraflytningsrapport og giver et overblik over, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, inden næste lejer flytter ind.

Den digitale flytterapport sikrer dig, at rapporterne opbevares sikkert og digitalt, så du ikke mister dem og undgår misforståelser ved fraflytning. Ligeledes overføres indflytningsrapporten automatisk til fraflytningsrapporten, så det hurtigt kan ses, hvor lejemålets stand er forværret.

Hvad skal en indflytningsrapport indeholde?

Der er ingen regler eller love for, hvordan en indflytningsrapport skal se ud, men de fleste skabeloner, der findes på nettet, er udarbejdet efter typeformular F2. Typeformular F2 tager udgangspunkt i beskrivelse med bogstaver, men det er altid en ekstra sikkerhed at dokumentere lejemålets stand yderligere ved brug af billeder og detaljerede tekster. Når standen blot beskrives med bogstaver, øges risikoen for konflikter, da det kan skabe misforståelser ved fraflytning. Her vil det hurtigt blive ord mod ord omkring, hvad de enkelte bogstaver betyder, hvis der ikke forefindes yderligere dokumentation.

BoligPortals digitale flytterapport tager også udgangspunkt i typeformular F2, men med et simpelt værktøj, der gør det muligt også at beskrive lejemålets stand med billeder og detaljerede beskrivelser – direkte på smartphone eller tablet. Således er du sikret over for misforståelser ved fraflytning.

Hvad skal en fraflytningsrapport indeholde?

Ligesom ved indflytningsrapport er der ikke noget formkrav til fraflytningsrapporten, men det er en god idé at lave den på samme måde som indflytningsrapporten. Så er det lettere at sammenligne de to og få et overblik over de steder, lejemålets stand er forværret gennem lejeperioden som følge af lejers mislighold. 

Listen over udbedringspunkter fra fraflytningsrapporten gør også, at der hurtigt kan gives et overslag på prisen for istandsættelse. Og derefter er det nemt at sætte fx tømrer, maler eller VVS’er på de forskellige opgaver.

Lovkrav til flyttesyn og flytterapporter

Det vigtigste er, at der skal afholdes flyttesyn og laves flytterapporter, hvis du udlejer mere end ét lejemål. Hvis du kun udlejer ét lejemål, er det derfor frivilligt, om du vil lave flytterapporter – men det sikrer dig i forhold til at kunne opkræve lejer for istandsættelse.

Der er ingen lov for, hvornår indflytningssynet skal afholdes, men for at lejer ikke når at gøre skade på lejemålet, vil det typisk afholdes den dag, lejer får udleveret nøglerne. Efter indflytningssynet har lejer 14 dage til at indgive fejl og mangler, som ikke blev opdaget ved flyttesynet.

Fraflytningssynet skal afholdes senest 14 dage efter, at lejer er flyttet ud, og indkaldelse til både ind- og fraflytningssyn skal ske mindst 1 uge før, det finder sted. 

Både indflytningsrapport og fraflytningsrapport skal udleveres til lejer ved flyttesynet eller senest 14 dage efter. Overholdes fristen for fraflytningsrapporten ikke, kan du miste retten til at kræve lejers betaling for udbedringer i lejemålet – medmindre, at misligholdelsen skyldes uagtsom opførsel fra lejers side.

Det er tilmed ikke tilladt at opkræve penge fra lejer for normalt slid på lejemålet. Udover direkte mislighold er det derfor ikke lovligt at opkræve betaling for andet end normalistandsættelse.

Har lejer krav på pris for istandsættelse ved fraflytning?

Lejer har ikke krav på den præcise pris for normalistandsættelse, når I står ved flyttesynet. Når du har udarbejdet flytterapporterne korrekt, er det dog lettere hurtigt at give et overslag på, hvad det kommer til at koste. 

Lejer skal være informeret om den præcise opkrævning for udbedring af lejemålet senest 14 dage efter fraflytningssynet. Overholder du ikke denne frist, kan du miste retten til at kræve istandsættelse af lejemålet for lejers regning.

Brug for hjælp til at komme godt i gang?

Spørgsmål til den digitale flytterapport?

Kontakt en af vores eksperter

Preben Helveg Larsen

Salgschef

phl@boligportal.dk

31 68 00 21

Jørgen Martinussen

Key Account Manager

jm@boligportal.dk

31 68 00 23

Thomas Andersen

Account Manager

tan@boligportal.dk

31 68 00 22

Lene Jægerum

Account Manager

lja@boligportal.dk

60 52 53 08

Louise Koop Jensen

Account Manager

lkj@boligportal.dk

60 14 48 88