Invester rigtigt med
analyser af boligmarkedet

Få det optimale ud af din udlejningsforretning med BoligPortals analyser af boligmarkedet. BoligPortal hjælper dig med data om boligmarkedet, så du kan lave de rigtige investeringer og udvidelser af din boligportefølje.

Få data på lejeboligmarkedet i hele Danmark og bliv klogere på huslejefastsættelse af lejeboliger, data til dit projektbyggeri, dine projektejendomme og meget mere.

Jeg vil gerne høre mere

Indsigt i udviklingen i boligmarkedet og boligpriser
fra Danmarks største boligportal

 

BoligPortal er Danmarks største udlejningsplatform og med mere end 20 år på markedet, har vi meget data på udviklingen i det danske lejeboligmarked, udvikling i boligpriser og statistik over boligpriser.

Antallet af udlejede boliger gennem BoligPortal stiger hver dag, og hver dag får vi nye annoncer på platformen, hvilket er med til at sikre validiteten i de data, du køber. BoligPortals mange år på markedet betyder også, at de nyeste data fra platformen har den størst mulige repræsentation, som giver det bedste billede af lejeboligmarkedet lige nu.

Overblik over udvikling i boligpriser

Få indsigt i boligpriser til fastsættelse af husleje fordelt på typer af lejemål i hele Danmark. Vores markedsdata er baseret på mere end 100.000 boligannoncer per år.

Dybdegående statistik over husleje

Få indsigt i lejeniveauet for bestemte ejendomstyper i et bestemt geografisk område eller direkte på et specifikt postnummer. Vi tilpasser analyserne til dine behov.

BBR-verificeret data om lejeboliger

Vores analyser af boligmarkedet er baseret på data fra forskellige ejendomstyper og al data matcher med oplysninger fra BBR. Sådan er du sikret den højeste datakvalitet.

Sådan kan du anvende markedsanalyser af lejeboligmarkedet

Unik viden til dit projektbyggeri

Med analyser af boligmarkedet kan du få indsigt i, hvad lignende ejendomme i samme område udlejes til, og hvilke størrelser og boligtyper, der efterspørges i det postnummer, du planlægger dit projektbyggeri.

I analyser af boligmarkedet får du ligeledes statistisk over udvikling i boligpriser i dit område, så du rammer den rigtige fastsættelse af husleje, uanset om det er omkostningsbestemt husleje, markedsleje eller 5.2 leje.

Data til køb af projektejendomme

Når du køber projektejendomme, køber du bygningen med lejere og lejekontrakter, og det er derfor vigtigt at have viden om gennemsnitlig husleje i området, så du ved, om du risikerer mange år med for lav huslejeindtjening.

Analyser af boligmarkedet giver ligeledes værdifuld viden, der fortæller, om sælgers prognose for husleje pr. kvadratmeter er korrekt. Så er du sikret, inden du underskriver købskontrakten.

Lejeindtægt ved gennemgribende forbedringer

Med analyser af boligpriser får du indsigt i, hvad du kan forvente i lejeindtægt, hvis et lejemål konverteres fra huslejefastsættelse efter omkostningsbestemt husleje til fastsættelse efter 5.2 leje.

BoligPortals statistik over 5.2 husleje, fortæller dig, om investeringen er profitabel, når du overvejer gennemgribende forbedring af din ejendom.

Statistik til fastsættelse af husleje

Har du brug for hjælp til husleje og korrekt fastsættelse af husleje, så er analyser af boligmarkedet og boligpriser noget for dig.

BoligPortals analyser af lejeboligmarkedet giver dig indblik i udvikling i husleje og gennemsnitlig husleje efter markedsleje, 5.2 leje og omkostningsbestemt husleje. Så kan du optimere dine lejeindtægter, når du genudlejer dine lejeboliger.

En af dem, som har brugt BoligPortals analyser af boligmarkedet til at imødekomme efterspørgslen på lejeboliger i forbindelse med sit nyeste projektbyggeri i Aarhus, er Ole Vistisen, Adm. Direktør i KONstruct.

 

Hvad er en statistik på boligmarkedet?

BoligPortals markedsanalyser bruges til at give danske udlejere en analyse af lejeboligmarkedet.

Markedsanalyserne er rapporter med data fra vores egen udlejningsplatform, som med flere end 800.000 besøgende om måneden er Danmarks største boligportal.
Med data fra BoligPortal kan du få viden om og statistikker over udviklingen i lejeboligmarkedet og udvikling i boligpriser inden for et geografisk område, som du selv vælger. Ligeledes kan vi segmentere dataene på boligtype, størrelse og antal værelser, så du får det mest repræsentative billede af fx huslejeniveauet for netop din bolig.

Udvikling i boligmarked og statistik over boligpriser

Udviklingen i lejeboligmarkedet handler både om huslejeniveauer og sammensætning af boligtyper og -størrelser. BoligPortals markedsanalyser kan både give dig indblik i udviklingen i boligpriser samt, hvilken boligstørrelse og boligtype, der giver mening at investere i.

Med markedsanalyser fra BoligPortal kan du også, med udgangspunkt i liggetid og antal visninger af annoncer på BoligPortal, finde populære områder i en given by, når du skal udvide din boligportefølje. Ligeledes kan udviklingen i liggetid og antal visninger også være med til at give et overblik over, om lejeboligmarkedet i det hele taget er rentabelt at investere i på nuværende tidspunkt.

BoligPortals markedsanalyser hjælper dig til at investere rigtigt, hvad enten du planlægger projektbyggeri, opkøb af ejendomme eller ombygning af erhverv til private udlejningsboliger.

Fra erhverv til private udlejningsboliger

Det er i de seneste år blevet populært at omdanne erhvervsbygninger til boliger, da bl.a. kontorer ofte står tomme i centrum af de store byer. Tomme erhvervslejemål kan skyldes, at det er for dyrt for virksomheder at eje eller leje bygninger på centrale placeringer – og disse centrale placeringer er netop også mere eftertragtede som private lejemål.

Det er dyrt at omdanne erhvervsbygninger til udlejningsboliger, men grundet mulighederne for huslejefastsættelse ved gennemgribende forbedringer og de typisk centrale placeringer, vil det ofte være rentabelt i på lang sigt.

BoligPortals markedsanalyser kan hjælpe dig til at finde et område, hvor det kan være rentabelt at opkøbe erhvervsbygninger til ombygning, samt hvad du kan fastsætte huslejen til, når ombygningen er afsluttet.

Hvis du har et ønske om at konvertere erhverv til bolig, skal du dog først sende en byggeansøgning til den kommune, hvor ombygningen vil finde sted. Informationer om, hvad denne ansøgning skal indeholde, kan du finde hos kommunen, hvor du ligeledes også kan finde informationer om krav til denne form for ombygning.

Udvikling i boligpriser på lejeboligmarkedet

Alle annoncer hos BoligPortal kræver månedlig husleje, kvadratmeter og adresse, hvilket giver os den største database af huslejepriser både lokalt og på landsplan. En markedsanalyse fra BoligPortal kan derfor bruges til at give et overblik over, hvilken husleje du kan kræve ud fra gældende lovgivning for huslejefastsættelse af boligudlejningsejendomme i det område, du vælger for din analyse og statistik over boligpriser.

BoligPortals markedsanalyser kan derfor også hjælpe dig i huslejenævnssager, hvor du skal bruge sammenligningslejemål til at sikre, at lejer ikke får huslejen nedsat.

Ligeledes vil du med en markedsanalyse få en statistik over udviklingen i boligpriser i det valgte område og for den valgte boligtype, boligstørrelse og/eller antal værelser.

Huslejefastsættelse efter markedsleje, småhuse og 5.2 leje

Vi kan trække netop den data og statistik over udvikling i boligpriser, som du finder nødvendig for, at du kan fastsætte huslejen korrekt ud fra den gældende lovgivning i dit område.

Har du ikke specifikke krav eller ønsker til, hvad dataene skal dække over, så vil de som standard inddeles i lejeboliger med husleje efter markedsleje, 5.2 leje og småhuse, som er, hvor lovgivningen tillader størst forskel i huslejeniveauet.

  • Markedsleje gælder for alle boligstørrelser, som er bygget i 1992 eller senere – dette udtræk indeholder også ejerlejligheder, som udlejes gennem BoligPortal.
  • 5.2 leje gælder for store ejendomme med flere end 7 lejemål, som er bygget i 1991 eller tidligere – dette udtræk indeholder ikke ejerlejligheder, som udlejes gennem BoligPortal.
  • Lejefastsættelse for småhuse gælder for små ejendomme med 6 eller færre lejemål, som er bygget i 1991 eller tidligere – dette udtræk indeholder også ejerlejligheder, som udlejes gennem BoligPortal.

Som sagt er det også muligt for dig at specificere boligtype, boligstørrelse og antal værelser på lejemålene i den data, vi trækker til dig. Ligeledes kan du vælge, hvilken type udlejer, det må være, så du sikres mod at blive sammenlignet med privatannoncer, som ikke nødvendigvis følger lovgivningen. Samtidig kan du også vælge, at de annoncer, vi bruger til dine statistikker, ikke må indeholde tidsbegrænsede lejemål, da huslejen ofte nedsættes som følge af en tidsbegrænsning, så lejemålet ikke får mere byrdefulde vilkår end andre lejemål i ejendommen.

Vil du høre mere om BoligPortals analyser af boligmarkedet?

Med BoligPortals analyser af boligmarkedet får du unik viden om det danske lejeboligmarked og statistik over udvikling i boligpriser. Vores markedsdata er baseret på mere end 100.000 udlejninger, og vi tilpasser vores analyser af lejeboligmarkedet efter dine behov.

 

Ja, kontakt mig

Har du spørgsmål til analyser af lejeboligmarkedet?

Kontakt en af vores eksperter

Preben Helveg Larsen
Salgschef

Jørgen Martinussen
Key Account Manager

Thomas Andersen
Account Manager

Lene Jægerum
Account Manager

Louise Koop Jensen
Account Manager